Elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie de maxim 50 % din salariul minim net pe economie (762 lei/membru familie) și sunt promovați și au calificativul FB sau media 10 la purtare.

ACTE NECESARE

 • Cerere tip depusă de părinte : click aici pentru a descărca
 • Copie certificat naștere elev
 • Copie CI părinți
 • Copie  certificate naștere frați/surori
 • Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora
 • Copie sentință divorț (dacă este cazul)
 • Adeverință salariu net ultimele 12 luni (pentru salariați)
 • Taloane pensie/șomaj/ajutor social (dacă este cazul)
 • Talon/extras de cont alocație copil/copii
 • Talon/extras de cont sau adeverință pentru alocație complementară
 • Adeverință pe ultimele 12 luni ANAF (perioada septembrie 2021-august 2022)
 • Adeverință Circa Financiară din care să reiasă dacă familia deține sau nu teren agricol, venituri din chirii
 • Declarație notarială în care se specifică în scris că nu a/au realizat venituri pe ultimele 12 luni, perioada septembrie 2021-august 2022 pentru părinții care nu au realizat niciun venit sau pentru părinții care sunt unic întreținător al familiei.

Dosarele se vor depune la secretariatul unității de învățământ luni – vineri între orele 13.00-16.00.

Nu se vor primi dosare incomplete de la părinți.

Responsabilitatea completării dosarului de bursă revine părintelui.

Termenul limită de predare a dosarelor este 30.09.2022

Categorii: Noutăți

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *